Skip to content Skip to footer

het her hr in hr

에 의해 출판 된: DocuSign

vijf nieuwe manieren waarop uw hr-afdeling overeenkomsten beter en efficiënter kan afhandelen, van Indienstreding tot 연금.
Mensen Vormen de Levensader van uw bedrijf en Zoals u weet, speelt hr een essentiële rol, het werven, dienst nemen, trainen en en behouden van mensen. Maar ondanks de Strategische rol van de hr-Afdeling Blijft Deze Achter op Andere Afdelingen Wat Betreft de vanicatie van gebruiksvriendelijke, op de medewerker Gerichte Technologie-Investeringen.
Deze gids vertellen에서 우리는 현대 계약 시스템의 kunt kund exuctioneren waarmee ur hr-personeel, sollicitanten en medewerkers gemakkelijk de pormulieren, documenten en contracten kunnen beheren die tijdens een dienstverband nodig zijn. uw bedrijf wil de beste en slimste mensen aantrekken én behouden, laat u daarbij niet tegenhouden 도어 veroude en en papieren documenten.

더 알기 위해

이 양식을 제출함으로써 귀하는 수락합니다 DocuSign 당신에게 연락하여 마케팅 관련 이메일 또는 전화. 언제든지 구독을 취소할 수 있습니다. DocuSign 웹사이트 및 커뮤니케이션은 자체 개인 정보 보호 정책의 적용을 받습니다.

이 리소스를 요청하면 사용 약관에 동의하는 것입니다. 모든 데이터는 우리의 보호 개인 정보 정책.추가 질문이 있으시면 이메일을 보내주십시오 dataprotection@techpublishhub.com

digital route logo
랑: NL
유형: Whitepaper 길이: 6 페이지

더 많은 리소스 DocuSign